Poszerzając dotychczasową ofertę wzbogaciliśmy  wzór Toledo o nowe elementy: łuk komplet,  drzwi lewe i prawe komplet, witryna lewa i prawa komplet, witryna lewa i prawa dwa łuki.

W wersji lakierowanej wzór ten dodatkowo zyskał możliwość wykonania dotychczasowych witryn i szprosów w ostrymi narożnikami (90 stopni), oraz powstał nowy rodzaj szprosu – „szpros B” z węższymi i bardziej prostymi listwami oraz ostrymi narożnikami.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wybranych elementów.

 

                                                      WITYRNA

 

 

                                        WITRYNA OSTRE NAROZNIKI

 

 

                                                        SZPROS

 

 

                                          SZPROS OSTRE NAROŻNIKI

 

 

                                                      SZPROS B